KULLANICI SÖZLEŞMESİ

"Restoran ile Müşteri Arasında Oluşan/Oluşabilecek Sorunlardan Kurumumuz Sorumlu Değildir."

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Her lezzetankara.com kullanıcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, lezzetankara.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,
• “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
• lezzetankara.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
• lezzetankara.com sitesinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olmayacağını;
• lezzetankara.com adresi üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkileri satan üye iş yerlerinin üyeliğinin iptal edileceği ve sözleşmenin feshine;
• Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Anakara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu tututalamayacağını;
• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı;

ÖDEME

lezzetankara.com sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında online yada nakit olarak ödeyebilir.Ödemelerde gerçekleşen problemlerde ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

ÜRÜN TESLİMATI

lezzetankara.com üzerinden verilen siparişlerin teslimat/teslimatların tüm yükümlülüğü üye iş yerine aittir.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teslimat ile ilgili bir hizmeti bulunmamakta olup, yükümlülüğü de yoktur. Kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul eder.

ÜCRET İADESİ

Kapıda nakit veya kart ile ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurması veya aydınlatma metnini lezzetankara.com adresi üzerinden onaylamasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı istemeyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan lezzetankara.com internet sitesi (“Site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılan veya Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Ankara Büyükşehir Belediyesi ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYORUZ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Bu yazılımın geliştirilmesinde Ankara'mızın Kurumsal Font'u Ankara Font Kullanılmıştır.
Lezzet Ankara